Dữ liệu biên mục
Hoài Anh
        Chân dung văn học / Hoài Anh. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2001. - 1494 tr. ; 21 cm.        
        
1. Nhà văn Việt Nam. -- btđcđtvkhth.2. Nghiên cứu văn học.
I. Nhan đề

   :V5(1)-4+V408

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)