Dữ liệu biên mục
Leader00835nam a2200325 4500
001vtls000018420
003VRT
00520070518141600.0
008041025s1996    vm|                 vie||
039$a200705181416$bVLOAD
041##$avie
080##$a001(09)$2VNUDC19
084##$aP4(1)-4$bV115H$2BBK
1001#$aPhạm, Minh Huyền
2450#$aVăn hóa Đông Sơn - tính thống nhất và đa dạng / $cPhạm Minh Huyền
260##$aH. : $bKhoa học xã hội, $c1996
300##$a408 tr. ; $c19 cm. + $eCó tài liệu dạng CD-Rom
541##$cMua
653##$aĐa dạng
653##$aKhảo cổ học
653##$aThống nhất
653##$aVăn hóa Đông Sơn
653##$aViệt Nam
700
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246573
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)