Dữ liệu biên mục
Leader00813nam a2200265 p 4500
001USSHL160243109
0410$avie
08204$a341.12 $223
084$aS915.2 $bB108C $2BBK
1102$aNgân hàng thế giới
24510$aBáo cáo về tình hình phát triển thế giới 2000/2001 - Tấn công đói nghèo : $bsách tham khảo / $cNgân hàng thế giới ; Vũ Cương, Hoàng Thanh Dương dịch ; Vũ Cương hiệu đính
260$aHà Nội : $bChính trị Quốc gia, $c2000
300$a412 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aBáo cáo
653$aĐói nghèo
653$aNgân hàng thế giới
7001$aHoàng, Thanh Dương, $edịch
7001$aVũ, Cương, $ehiệu đính
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=376075
950| Lê Quốc Khiêm, 5/12/2016 9:56:05 AM| Lê Quốc Khiêm, 5/12/2016 3:48:37 PM
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)