Dữ liệu biên mục
Leader00953nam a2200325 4500
001vtls000037776
003VRT
00520070518175600.0
008041025s2003    vm|                 vie||
020##$c73000.00 VND
039#$a200705181756 $bVLOAD
041##$avie
080##$a37(V) $2VNUDC19
084##$aU11b $bS111M $2BBK
1001#$aĐỗ, Thị Minh Thúy
24510$a60 năm đề cương văn hóa với văn hóa và phát triển ở Việt Nam hôm nay / $cĐỗ Thị Minh Thúy
260##$aH. : $bVăn hóa - Thông tin, $c2003
300##$a514 tr. ; $c21 cm.
541##$cMua
653##$aĐề cương văn hóa
653##$aVăn hóa
653##$aVăn hóa Việt Nam
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=247114
950| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/21/2010 10:49:05 AM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/21/2010 10:50:22 AM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/21/2010 10:54:12 AM| Đỗ Thị Thanh Vân_dulieu, 12/21/2010 10:55:31 AM
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)