Dữ liệu biên mục
Leader01074nam a2200349 4500
001vtls000033452
003VRT
00520070625095600.0
008041025s2000    vm|                 vie||
020##$c55000.00 VND
039$a200706250956$bhtxuan$c200706250855$dhtxuan
041##$avie
080##$a37$2VNUDC19
084##$aU114$bC101G$2BBK
24510$aCác giá trị Châu Á và sự phát triển ở Việt Nam trong bối cảnh so sánh =$bAsian values and Vietnam's development in comparative perspectives : [Kỷ yếu hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 đến 26 tháng 3 năm 1999]
246##$aAsian values and Vietnam's development in comparative perspectives
260##$aH. :$bNxb. Hà Nội,$c2000.
300##$a283 tr. ;$c25 cm.
541##$cMua
653##$aAsean
653##$aChâu Á
653##$aGiá trị văn hóa
653##$aHội thảo quốc tế
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=243667
900 False
911 lê văn ngọc
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)