Dữ liệu biên mục
Leader00797nam a2200289 4500
001vtls000032286
003VRT
00520070518164600.0
008041025s2000    vm|                 vie||
039$a200705181646$bVLOAD
041##$avie
080##$a37$2VNUDC19
084##$aU214(1)7 $bV308N $2BBK
2450#$aViệt Nam học :$bKỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15 - 17.7.1998. $nT.4
260##$aH. : $bThế giới, $c2000
300##$a474 tr. ; $c27 cm. + $eCó tài liệu dưới dạng CD
541##$cMua
650$aVăn hóa học
650$aViệt Nam học $vKỷ yếu
653##$aGiao lưu văn hóa
653##$aVăn hóa
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246524
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 1/25/2011 8:22:40 AM
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)