Dữ liệu biên mục
Leader00829nam a2200313 4500
001vtls000032285
003VRT
00520070518164600.0
008041025s1994    vm|                 vie||
020##$c80000.00 VND
039$a200705181646$bVLOAD
041##$avie
080##$a40$2VNUDC19
084##$aV172.12z1$bTH500M$2BBK
2450#$aThư mục ngôn ngữ học Việt Nam =$bBibliography of Vietnamese linguistics
246##$aBibliography of Vietnamese linguistics
260##$aH. :$bVăn hóa,$c1994
300##$a716 tr. ;$c21 cm. +$eCó tài liệu dưới dạng CD
541##$cMua
653##$aNgôn ngữ Học
653##$aThư mục
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246562
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)