Dữ liệu biên mục
Leader00817nam a2200301 4500
001vtls000030483
003VRT
00520070621142000.0
008041025s1997    vm|                 vie||
020##$c32000.00 VND
039#$a200706211420$bhtxuan$c200706211420$dhtxuan
041##$avie
080##$a9(V)2$2VNUDC19
084##$aP3(1)7$bN551T$2BBK
1101#$aViện Sử Học
24510$aNửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến :$b(19 /12 /1946 - 19 /12 /1996) /$cViện Sử Học.
260##$aH. :$bViện sử học, Nxb. Văn hóa thông tin,$c1997.
300##$a355 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=247110
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)