Dữ liệu biên mục
Leader00779nam a2200277 4500
001vtls000029045
003VRT
00520070518161300.0
008041025s1995    vm|                 vie||
039$a200705181613$bVLOAD
041##$avie
080##$a9(V)21$2VNUDC19
084##$aP3(2)71$bL302S$2BBK
110$aBộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
2450#$aLịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. $nT.1 / $cViện lịch sử quân sự Việt Nam
260##$aH. : $bQuân đội nhân dân, $c1995
300##$a604 tr. ;$c21 cm.
653##$aHiện đại
653##$aKháng Pháp
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=243717
900 False
911 lê văn ngọc
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)