Dữ liệu biên mục
Leader01035nam a2200349 4500
001vtls000025264
003VRT
00520070627153400.0
008041025s2000    vm|                 vie||
020##$c45000.00 VND
039$a200706271534$bnpduy$c200706270908$dnpduy
041##$avie
080##$a9(V)2$2VNUDC19
084##$aP3(1)72$bCH305T$2BBK
1101#$aBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị
24510$aChiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 :$bThắng lợi và bài học /$cBan chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc bộ chính trị.
260##$aH. :$bChính trị quốc gia,$c2000.
300##$a601 tr. ;$c22 cm. +$eCó tài liệu dạng CD-Rom
541##$cMua
653##$a1945-1975
653##$aHiện đại
653##$aKháng chiến chống Mỹ
653##$aKháng chiến chống Pháp
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246489
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)