Dữ liệu biên mục
Leader00926nam a2200337 4500
001vtls000024563
003VRT
00520070626140700.0
008041025s1999    vm|                 vie||
020##$c25500.00 VND
039$a200706261407$bhtxuan
041##$avie
080##$aK1$2VNUDC19
084##$aV3(1)-3$bV115H$2BBK
1001#$aBùi, Mạnh Nhị.
24510$aVăn học Việt Nam Văn học dân gian : $bNhững công trình nghiên cứu / $cBùi Mạnh Nhị, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Điệp.
260##$aH. : $bGiáo dục, $c1999.
300##$a376 tr. ; $c24 cm.
541##$cMua
653##$aLý luận
653##$aNghiên cứu
653##$aVăn học dân gian
653##$aViệt Nam
7001#$aHồ, Quốc Hùng, $etác giả.
7001#$aNguyễn, Thị Ngọc Điệp, $etác giả.
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=289332
900 True
911 Admin
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)