Dữ liệu biên mục
Leader00869nam a2200277 4500
001vtls000024069
003VRT
00520070518151700.0
008041025s1993    vm|                 vie||
039#$a200705181517$bVLOAD
041##$avie
080##$a335.1$2VNUDC19
084##$aQ70-45$bC121B$2BBK
1001#$aBouin, O.
2450#$aCân bằng lại giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân : Kinh nghiệm các nước đang phát triển :$bTài liệu lưu hành nội bộ /$cO.Bouin, Ch.A.Michalet .$nVol. 2
260##$aH. :$bViện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương,$c1993
300##$a286 tr. ;$c21 cm.
653##$aCác nước đang phát triển
653##$aQuản lý kinh tế
7001#$aCh.A.Michalet$eTác giả
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=291790
900 True
911 Nguyễn Thị Phương Thảo
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)