Dữ liệu biên mục
Leader00793nam a2200301 4500
001vtls000023844
003VRT
00520070518151500.0
008041025s1995    vm|                 vie||
039$a200705181515$bVLOAD
041##$avie
080##$a3K5H6 $2VNUDC19
084##$aA372 $bT550T $2BBK
1001#$aHoàng, Văn Hảo
24510$aTư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - sự hình thành và phát triển / $cHoàng Văn Hảo
260##$aH. : $bChính trị quốc gia, $c1995
300##$a115 tr. ; $c19 cm.
541##$cMua
653##$aHồ Chí Minh
653##$aNhà nước
653##$aPháp luật
653##$aTư tưởng Hồ Chí Minh
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292364
900 True
911 ltyen
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)