Dữ liệu biên mục
Leader00731nam a2200289 4500
001vtls000023032
003VRT
00520070712135200.0
008041025s1984    vm|                 vie||
039$a200707121352$blttphung$c200707110919$dlttphung
041##$avie
080##$a778 $2VNUDC19
084##$aW374.0 $bĐ113T $2BBK
1001#$aBùi, Phú
24510$aĐặc trưng và ngôn ngữ điện ảnh / $cBùi Phú
260##$aH. : $bVăn hoá, $c1984
300##$a243 tr. ; $c19 cm.
650$aĐiện ảnh
650$aNgôn ngữ điện ảnh
653##$aĐiện ảnh
653##$aNgôn ngữ
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=363824
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 12/13/2010 9:03:37 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)