Dữ liệu biên mục
Leader00760nam a2200301 4500
001vtls000021498
003VRT
00520070518144900.0
008041025s1996    vm|                 vie||
039$a200705181449$bVLOAD
041##$avie
080##$a16$2VNUDC19
084##$aY4c6 $bL450H $2BBK
1001#$aLê, Tử Thành
24510$aLôgích học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học / $cLê Tử Thành
260##$aTP.Hồ Chí Minh. : $bTrẻ, $c1996
300##$a242 tr. ; $c20 cm.
653##$aGiáo trình
653##$aKhoa học
653##$aLôgích học
653##$aNghiên cứu
653##$aPhương pháp
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292333
900 True
911 ltyen
925 G
926 0
927 GT
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)