Dữ liệu biên mục
Leader00929nam a2200325 4500
001vtls000021209
003VRT
00520070518144600.0
008041025s1978    vm|                 vie||
039$a200705181446$bVLOAD
041##$avie
080##$a8(V)1.31$2VNUDC19
084##$aV5(2)6-4$bĐ108T$2BBK
2450#$aĐào Tấn nhà thơ, nghệ sĩ tuồng xuất sắc :$bKỷ yếu hội nghị
260##$aNghĩa Bình : $bTy Văn hóa và Thông tin Nghĩa Bình, $c1978
300##$a474 tr. ;$c19 cm.
653##$aĐào Tấn
653##$aNghệ thuật
653##$aNghiên cứu
653##$aNhà soạn kịch
653##$aNhà văn
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=269441
950| Administrator, 8/4/2010 6:32:35 PM| Administrator, 8/4/2010 6:34:16 PM| Administrator, 8/4/2010 6:36:25 PM
956$a3962$e194$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Nguyen Hien Chuong
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)