Dữ liệu biên mục
Leader00887nam a2200325 4500
001vtls000020280
003VRT
00520070518143600.0
008041025s1990    vm|                 vie||
039$a200705181436$bVLOAD
041##$avie
080##$a902.7(V225)$2VNUDC19
084##$aP59(2-4Pk)$bC101D$2BBK
1001#$aNguyễn, Quốc Lộc
2450#$aCác dân tộc thiểu số ở Phú Yên /$cNguyễn Quốc Lộc, Vũ Thị Việt
260##$aPhú Yên :$bSở văn hóa thông tin tỉnh Phú Yên,$c1990
300##$a148 tr. ;$c19 cm.
653##$aDân tộc ít người
653##$aDân tộc học
653##$aDân tộc thiểu số
653##$aPhú Khánh
653##$aPhú Yên
7001#$aVũ, Thị Việt
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=243666
956$a8660$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 lê văn ngọc
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)