Dữ liệu biên mục
Leader00726nam a2200289 4500
001vtls000019275
003VRT
00520070518142500.0
008041025s1998    vm|                 vie||
039$a200705181425$bVLOAD
041##$avie
080##$a298(V)$2VNUDC19
084##$aX29(1)-4 $bV250T $2BBK
1001#$aĐặng, Nghiêm Vạn
24510$aVề tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam hiện nay / $cĐặng Nghiêm Vạn
260##$aH. : $bKhoa học xã hội, $c1998
300##$a467 tr. ; $c20 cm.
541##$cMua
653##$aTôn giáo
653##$aTín ngưỡng
653##$aViệt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=289384
900 True
911 Yến
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)