Dữ liệu biên mục
Leader01148nam a2200397 4500
001vtls000018363
003VRT
00520070518141600.0
008041025s1988    vm|                 vie||
039$a200705181416$bVLOAD
041##$avie
080##$a902.7(V)$2VNUDC19
084##$aP52(2-2Th)$bT310H$2BBK
2450#$aTìm hiểu văn hóa cổ truyền của người Thái Mai Châu /$cĐặng Nghiêm Vạn, Hoàng Xuân Chinh, Hà Trọng Sinh, Hà Trọng Sinh .$nVol. 2
260##$aHà Sơn Bình :$bNxb. Sở văn hóa thông tin Hà Sơn Bình,$c1988
300##$a283 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aCổ truyền
653##$aDân tộc ít người
653##$aDân tộc học
653##$aDân tộc Thái
653##$aDân tộc thiểu số
653##$aVăn hóa
653##$aViệt Nam
7001#$aĐặng, Nghiêm Vạn$eTác giả
7001#$aHà, Trọng Sinh
7001#$aHà, Trọng Sinh$eTác giả
7001#$aHoàng, Xuân Chinh$eTác giả
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=266953
956$a3143$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)