Dữ liệu biên mục
Leader00942nam a2200349 4500
001vtls000017820
003VRT
00520070518141000.0
008041025s1989    vm|                 vie||
039$a200705181410$bVLOAD
041##$avie
080##$a9(V)143$2VNUDC19
084##$aP3(2)51$bKH462N$2BBK
1001#$aNguyễn, Phan Quang
2450#$aKhởi nghĩa Trương Định /$cNguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước
260##$aTp. HCM. :$bNxb. Tp. Hồ Chí Minh.,$c1989
300##$a245 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aKháng chiến chống Pháp
653##$aLịch sử
653##$aLịch sử cận đại
653##$aNhân vật lịch sử
653##$aTrương Định
653##$aViệt Nam
7001#$aLê, Hữu Phước$eTác giả
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=269220
956$a3097$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)