Dữ liệu biên mục
Leader00876nam a2200313 4500
001vtls000016195
003VRT
00520070518135300.0
008041025s1992    vm|                 vie||
039$a200705181353$bVLOAD
041##$avie
080##$a3K5H6$2VNUDC19
084##$aA37$bT550T$2BBK
1001#$aBan, khoa học xã hội thành ủy
2450#$aTư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại /$cBan khoa học xã hội thành ủy
260##$aTp. Hồ Chí Minh :$bBan khoa học xã hội thành ủy,$c1992
300##$a396 tr. ;$c19 cm.
653##$aDanh nhân
653##$aHồ Chí Minh
653##$aNhà chính trị
653##$aNhân vật lịch sử
653##$aTư tưởng Hồ Chí Minh
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=274940
956$a7623$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Administrator
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)