Dữ liệu biên mục
Leader00795nam a2200325 4500
001vtls000016038
003VRT
00520070619160000.0
008041025s1996    vm|                 vie||
039$a200706191600$bhtxuan$c200705181351$dVLOAD
041##$avie
080##$a9(V)1$2VNUDC19
084##$aP52(1)-5$bH513V$2BBK
1001#$aNgô, Văn Phú
24510$aHùng Vương và lễ hội đền Hùng /$cNgô Văn Phú.
260##$aH. :$bHội nhà văn,$c1996.
300##$a458 tr. ;$c19 cm.
653##$aĐền Hùng
653##$aCổ đại
653##$aHùng Vương
653##$aLễ hội
653##$aVăn hóa
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=243710
900 False
911 lê văn ngọc
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)