Dữ liệu biên mục
Leader01076nam a2200373 4500
001vtls000015505
003VRT
00520070518134500.0
008041025s1996    vm|                 vie||
020##$c19500.00 VND
039#$a200705181345$bVLOAD
041##$avie
080##$a15$2VNUDC19
082##$a150
084##$aY9$bT527T$2BBK
1001#$aPiaget, J.
2450#$aTuyển tập tâm lý học / $cJ. Piaget ; Phạm Minh Hạc tuuyển chọn, chủ biên ; Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Văn Hồng, Đỗ Long, Nguyễn Quang Uẩn, Đặng Xuân Hoài dịch
260##$aH. :$bGiáo dục,$c1996
300##$a363 tr. ;$c21 cm.
541##$cMua
653##$aTâm lý học
653##$aTuyển tập
700$aĐỗ, Long, $edịch.
700$aĐặng, Xuân Hoài, $edịch.
700$aLê, Văn Hồng, $edịch.
700$aNguyễn, Quang Uẩn, $edịch.
7001#$aNguyễn ,Ánh Tuyết, $edịch
7001#$aPhạm, Minh Hạc, $etuyển chọn, chủ biên
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=265402
900 True
911 An Thi Thanh Tam
925 G
926 0
927 GT
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)