Dữ liệu biên mục
Leader00764nam a2200289 4500
001vtls000014969
003VRT
00520070518133900.0
008041025s1985    vm|                 vie||
039$a200705181339$bVLOAD
041##$avie
080##$a1T7.232$2VNUDC19
084##$aÔ5c$bV250S$2BBK
1001#$aĐặng, Cảnh Khanh
2450#$aVề sự phê phán xã hội học Tư sản /$cĐặng Cảnh Khanh
260##$aH. :$bThông tin lý luận,$c1985
300##$a182 tr. ;$c19 cm.
653##$aNghiên cứu xã hội
653##$aTư sản
653##$aXã hội học
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=265781
956$a2737$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)