Dữ liệu biên mục
Leader00799nam a2200301 4500
001vtls000014119
003VRT
00520070518133000.0
008041025s1992    vm|                 vie||
039$a200705181330$bVLOAD
041##$avie
080##$aV13$2VNUDC19
084##$aV6(2)-44$bH407V$2BBK
100$aNgô, Giáp Đậu
2450#$aHoàng Việt Long Hưng chí /$cNgô Giáp Đậu, Ngô Đức Thọ, ...dịch
260##$aTP. Hồ Chí Minh :$bVăn Học,$c1992
300##$a445 tr. ;$c19 cm.
653##$aLịch sử
653##$aTiểu thuyết
653##$aViệt Nam
7001#$aNgô, Đức Thọ
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=266977
956$a3175$e243$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)