Dữ liệu biên mục
Leader00792nam a2200289 4500
001vtls000013772
003VRT
00520070620161700.0
008041025s1993    vm|                 vie||
039$a200706201617$bhtxuan
041##$avie
080##$a37(075)$2VNUDC19
084##$aU111.116$bV115H$2BBK
1101#$aHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
24510$aVăn hóa xã hội chủ nghĩa :$bTập bài giảng /$cHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
260##$aH. :$bChính trị Quốc gia,$c1993.
300##$a316 tr. ;$c19 cm.
541##$cMua
653##$aChủ nghĩa xã hội
653##$aGiáo trình
653##$aLý luận văn hóa
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=289303
900 True
911 Admin
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)