Dữ liệu biên mục
Leader00727nam a2200301 4500
001vtls000011968
003VRT
00520070629111500.0
008041025s1988    vm|                 vie||
039$a200706291115$bnpduy$c200705181307$dVLOAD
041##$avie
080##$a37(N4) $2VNUDC19
084##$aU111(5) $bC430Đ $2BBK
24500$aCon đường lúa gạo.
260##$aH. : $bKhoa học xã hội, $c1988
300##$a214 tr. ; $c19 cm.
541##$cMua
650$aLúa
651$aChâu Á $xLịch sử
653##$aChâu Á
653##$aLịch sử văn hóa
653$aLúa
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=363733
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 12/2/2010 1:38:32 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)