Dữ liệu biên mục
Leader00998nam a2200361 4500
001vtls000011599
003VRT
00520070625111000.0
008041025s1999    vm|                 vie||
039$a200706251110$bhtxuan$c200705181303$dVLOAD
041##$avie
080##$a37(V)$2VNUDC19
084##$aU111.15+U3$bB108T$2BBK
24500$aBảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Vai trò của nghiên cứu và giáo dục.
260##$aTp. Hồ Chí Minh :$bNxb. Tp. Hồ Chí Minh,$c1999.
300##$a652 tr. ;$c23 cm. +$eCó tài liệu dưới dạng CD.
541##$cMua
653##$abản sắc văn hóa
653##$aBảo tồn văn hóa
653##$aGiáo dục
653##$aNghiên cứu văn hóa
653##$aPhát huy
653##$aTruyền thống văn hóa
653##$aVăn hóa dân tộc
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246483
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)