Dữ liệu biên mục
Leader00789nam a2200301 4500
001vtls000006331
003VRT
00520070518120800.0
008041025s2002    vm|                 vie||
020##$c59000.00 VND
039$a200705181208$bVLOAD$c200705161651$dVLOAD
041##$avie
080##$a9(V)$2VNUDC19
084##$aP3(1)-2$bV121Đ$2BBK
1001#$aLâm, Quang Huyên
2450#$aVấn đề ruộng đất ở Việt Nam /$cLâm Quang Huyên
260##$aH. :$bKhoa học xã hội,$c2002
300##$a402 tr. ;$c21 cm. +$eCó tài liệu dạng CD-Rom
541##$cMua
653##$aRuộng đất
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=246570
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)