Dữ liệu biên mục
Leader00815nam a2200301 4500
001vtls000003867
003VRT
00520070518114500.0
008041025s1962    vm|                 vie||
039#$a200705181145$bVLOAD$c200705161541$dVLOAD
041##$avie
080##$aV21$2VNUDC19
084##$aV6(2)6-5$bTR527S$2BBK
1001#$aNguyễn, Hữu Hào
2450#$aTruyện song tinh :$bĐông hồ khảo cứu và sao lục /$cNguyễn Hữu Hào
260##$aS. :$bBốn Phương,$c1962
300##$a187 tr. ;$c21 cm.
541##$cMua
653##$aTác phẩm văn học
653##$aThơ
653##$aVăn học Việt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=265853
956$a5377$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)