Dữ liệu biên mục
Leader00860nam a2200301 4500
001vtls000003586
003VRT
00520070625161000.0
008041025s1963    vm|                 vie||
039#$a200706251610$bhtxuan$c200705181142$dVLOAD
041##$avie
080##$a809(N5)$2VNUDC19
084##$aV5(4)6$bT455K$2BBK
1001#$aAlbérès, R.M.
24510$aTổng kết văn học thế kỷ XX = $bBilan littéraire du XXè siècle / $cR.M. Albérès ; Phạm Đình Khiêm dịch.
246##$aBilan littéraire du XXè siècle
260##$aHuế : $bViện Đại học Huế, $c1963.
300##$a375 tr. ; $c20 cm.
541##$cMua
653##$aNghiên cứu văn học
653##$aThế kỷ XX
7001#$aPhạm, Đình Khiêm, $edich.
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=292920
900 True
911 Tam
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)