Dữ liệu biên mục
Leader00911nam a2200337 4500
001vtls000003570
003VRT
00520070625104900.0
008041025s1958    vm|                 vie||
039$a200706251049$bhtxuan$c200706251048$dhtxuan
041##$avie
080##$a8(V)1.22$2VNUDC19
084##$aV5(1)5-4$bL502Đ$2BBK
1001#$aNguyễn, Sỹ Tế
24510$aLuận đề về Bà Huyện Thanh Quan :$bDùng trong các kỳ thi trung học /$cNguyễn Sỹ Tế.
250##$a4th ed.
260##$aS. :$bThăng Long,$c1958.
300##$a101 tr. ;$c18 cm.
541##$cMua
653##$aBà Huyện Thanh Quan
653##$aNghiên cứu văn học
653##$aVăn học
653##$aViệt Nam
700,$a
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=265813
956$a5368$e1$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)