Dữ liệu biên mục
Leader00833nam a2200325 4500
001vtls000003083
003VRT
00520070627105600.0
008041025s1973    vm|                 vie||
039$a200706271056$bnpduy$c200705181136$dVLOAD
041##$avie
080##$aV13$2VNUDC19
084##$aV6(2)-5 $bTH460V $2BBK
1001#$aNguyễn, Văn Hy
24510$aThơ Vịnh Kiều / $cNguyễn Văn Hy
260##$aS. : $bLạc Việt, $c1973
300##$a563 tr. ; $c19 cm.
541##$cMua
650$aThơ Kiều
650$aThơ Việt Nam
653##$aTác phẩm văn học
653##$aThơ
653##$aVăn học Việt Nam
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.22.1.203/libol55_khxhnv/search/download.asp?ID=265851
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 12/24/2010 11:14:30 AM
956$a6933$fMicrosoft Word Document
900 False
911 Duong Thi Phuong Chi
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)