Dữ liệu biên mục
Leader02395nam 92200697 a 4500
001USSHL180247374
003VRT
00520150521145300.0
008120223s2011    vm            000   vie d
020##$c127000.00 VNĐ
039$a201202291518 $bvtdung $c201202231420 $dnthai
041##$avie
0821#$a930.109597 $bM458S $214 ed
084$aP4(1N) $bM458S $2BBK
24500$aMột số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam. $nT.4 = $bsome archaeological achievements in southern Vietnam / $cBùi Chí Hoàng... [và những người khác] tác giả
24611$aSome archaeological achievements in southern Vietnam
260##$aHà Nội : $bKhoa học xã hội, $c2011
300##$a523 tr.
500##$aĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ
5203#$aSách có 3 phần - Phần I: "Khảo cổ học tiền sử"; Phần II: "Khảo cổ học sơ sử"; Phần III: "Khảo cổ học lịch sử".
650#0$aArchaeology $zVietnam
650#4$aKhảo cổ học $zViệt Nam
653$aĐình Vĩnh Phước
653$aBãi Tiên
653$aCù Lao Rùa
653$aDốc Chùa
653$aDi tích khảo cổ
653$aGò Ô Chùa
653$aHàng Ông Đại
653$aMỹ Lộc
653$aPhú Chánh
653$aTháp Bình Lâm
653$aTháp Dương Long
653$aVăn hóa Óc Eo
653$aXưởng chế tác đá
7001$aĐào, Linh Côn, $etác giả
7001$aĐặng, Ngọc Kinh, $etác giả
7001$aBùi, Chí Hoàng, $etác giả
7001$aBùi, Phát Diệm, $etác giả
7001$aDiệp, Minh Cường, $etác giả
7001$aHirano, Yuko, $etác giả
7001$aHoàng, Anh Tuấn, $etác giả
7001$aKeiichi,Tokusawa, $etác giả
7001$aLê, Hoàng Phong, $etác giả
7001$aLê, Xuân Diệm, $etác giả
7001$aNguyễn, Khải Quỳnh, $etác giả
7001$aNguyễn, Quốc Mạnh, $etác giả
7001$aNguyễn, Thị Hà, $etác giả
7001$aNguyễn, Thị Hoài Hương, $etác giả
7001$aNguyển, Khánh Trung Kiên, $etác giả
7001$aPhạm, Quang Sơn, $etác giả
7001$aTrần, Đoàn Minh Hoàng, $etác giả
7001$aTrần, Hạnh Minh Phương, $etác giả
7001$aVương, Thu Hồng, $etác giả
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=381656
950| Võ Văn Chí Linh, 9/19/2018 3:18:27 PM| Võ Văn Chí Linh, 9/19/2018 3:23:58 PM
900 True
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)