Dữ liệu biên mục
Leader00723nam a2200241 p 4500
001USSHL180247302
0410$avie
08204$a921.3 $bN302Z $223
084$aY3(4Đ1)6 $bN302Z $2BBK
1001$aChallaye, Felicien
24510$aNietzsche cuộc đời và triết lý / $cFelicien Challaye ; Mạnh Tường dịch
260$aHà Nội : $bVăn nghệ, $c2007
300$a192 tr.
60014$aNietzsche, Friedrich Wilhelm $d1844-1900 $xTiểu sử và tư tưởng
650#7$aNhà triết học $zĐức. $2btđcđtvkhth
650#7$aTriết học $zĐức. $2btđcđtvkhth
7000$aMạnh Tường, $edịch
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=381567
950| Phạm Huy Thắng, 8/27/2018 2:47:51 PM| Lê Thị Yến_dulieu, 10/1/2018 2:26:35 PM
900 True
911 Phạm Huy Thắng
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)