Dữ liệu biên mục
Leader00727nam 92200289 a 4500
001USSHL170245673
003VRT
00520160421095200.0
008141224s1972    vm            000   vie d
020##$c.00 VNĐ
039$a201604210952 $bdthuong
0410#$avie
0820#$a495.922 $bL302S $223
084##$aV172.12 $bL302S $2BBK
1001#$aĐỗ, Quang Chính
24510$aLịch sử chữ Quốc ngữ / $cĐỗ Quang Chính
260##$aSài Gòn : $b[k.n.x.b], $c1972
300##$a165 tr.
440##$aTủ sách ra khơi
541##$aTặng
650#4$aChữ Quốc ngữ $xLịch sử
650#4$aNgôn ngữ học $xTiếng Việt
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=379929
950| Nguyễn Thị Thiết, 10/4/2017 2:56:53 PM
900 True
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)