Dữ liệu biên mục
Leader00574nam a2200229 p 4500
001USSHL170245639
020$a0205156185
0410$avie
08204$a301.3 $bX100H $223
084$aO55.2 $bX100H $2BBK
1001$aĐoàn, Văn Chúc
24510$aXã hội học văn hóa / $cĐoàn Văn Chúc
260$aH. : $bVăn hóa - Thông tin, $c1997.
300$a476 tr. ; $c21 cm.
541##$aMua
650#4$aXã hội học $xKhía cạnh văn hóa
650#7$aXã hội học. $2btđcđtvkhth
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=379895
900 True
911 Phạm Huy Thắng
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)