Dữ liệu biên mục
Leader00789nam a2200229 p 4500
001USSHL160243401
0410$avie
08204$a738.4 $223
084$aW125 $bD125K $2BBK
1001$aNguyễn, Đình Chiến
24510$aCẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV - XIX = $bHandbook of Vietnamese ceramics with inscriptions from the fifteenth to nineteenth centuries / $cNguyễn Đình Chiến
24613$aHandbook of Vietnamese ceramics with inscriptions from the fifteenth to nineteenth centuries
260$aHà Nội : $bNxb. Hà Nội, $c1996
300$a240 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aĐồ gốm $zViệt Nam $yThế kỷ XV - XIX $vSổ tay, hướng dẫn
653$aĐồ gốm
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=377880
900 True
911 Phạm Huy Thắng
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)