Dữ liệu biên mục
Leader00661nam a2200241 p 4500
001USSHL160243033
0410$avie
08204$a658.15 $223
084$aQ521 $bGI-108T $2BBK
1001$aĐoàn, Thị Thu Hà, $cTS., $echủ biên
24510$aGiáo trình khoa học quản lý. $nT.2 / $cĐoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
260$aHà Nội : $bKhoa học và kỹ thuật, $c2002
300$a457 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aKhoa học quản lý
650#4$aManagement
650#4$aQuản lý
7001$aNguyễn, Thị Ngọc Huyền, $cTS., $echủ biên
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375869
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)