Dữ liệu biên mục
Leader00857nam a2200265 p 4500
001USSHL160243019
0410$avie
08204$a155.53 $223
084$aY937.3 $bTR400C $2BBK
24500$aTrò chuyện về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản : $bsách dành cho tuổi vị thành niên
260$a[k.đ.: $bk.n.x.b.], $c2007
300$a149 tr
500##$aDự án giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aGiáo dục giới tính
650#4$aTâm lý học $zTrẻ vị thành niên
653$aSức khỏe sinh sản
653$aTình dục
7101$aBộ Công an. Trung tâm Dạy nghề Koto
7102$aTrung tâm Giáo dục đạo đức công dân. Viện Khoa học Giáo dục
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375832
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)