Dữ liệu biên mục
Leader00631nam a2200241 p 4500
001USSHL160243002
0410$avie
08204$a362 $223
084$aO55 $bT103L $2BBK
1001$aHà, Thế Ngữ
24500$aTài liệu dành cho đồng đẳng viên : $bhợp phần trường học / $cHà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt
260$aHà Nội : $bLao động, $c2008
300$a187 tr
500##$aĐTTS ghi: Project NAM - Bạn ơi! tôi là nam
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aCông tác xã hội
650#4$aTình dục
7001$aĐặng, Vũ Hoạt
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375816
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)