Dữ liệu biên mục
Leader00514nam a2200217 p 4500
001USSHL160243000
0410$avie
08204$a370.11 $223
084$aU30 $bGI-108D $2BBK
1001$aHà, Thế Ngữ
24510$aGiáo dục học. $nT.1 / $cHà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt
260$aHà Nội : $bGiáo dục, $c1987
300$a256 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aGiáo dục học
7001$aĐặng, Vũ Hoạt
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375812
900 True
911 Lê Quốc Khiêm
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)