Dữ liệu biên mục
Leader01081nam a2200325 p 4500
001USSHL160242749
0410$avie
0821$a305.8959 $223
084$aP52(1) $bV115H $2BBK
1001$aNgô, Ngọc Thắng, $cTS., $echủ biên
24510$aVăn hóa bản làng truyền thống các dân tộc Thái, Mông vùng Tây Bắc Việt Nam / $cNgô Ngọc Thắng chủ biên ; Lê Sỹ Giáo ... [và những người khác]
260$aHà Nội : $bVăn hóa Dân tộc, $c2002
300$a199 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aMông (Dân tộc Việt Nam) $xVăn hóa bản làng $zViệt Nam $zTây Bắc
650#4$aThái (Dân tộc Đông Nam Á) $xVăn hóa bản làng $zViệt Nam $zTây Bắc
651#4$aTây Bắc (Việt Nam) $xĐời sống phong tục và tập quán
653$aBản làng
653$aDân tộc Mông
653$aDân tộc Thái
653$aVăn hóa
7001$aHoàng, Nam, $cPGS.TS.
7001$aLê, Sỹ Giáo, $cPGS.TS.
7001$aNguyễn, Hữu Ngà, $cTS.
7001$aTrần, Hữu Sơn, $cTS.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375317
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 3/7/2016 2:37:18 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)