Dữ liệu biên mục
Leader00816nam a2200289 p 4500
001USSHL160242736
0410$avie
0821$a335.43 $223
084$aA.c $bCH500N $2BBK
1001$aTơ-Ra-Pe-Dơ-Ni-Cốp, X. P.
24510$aChủ nghĩa Lê-Nin và vấn đề ruộng đất - nông dân. $nT.2 / $cX. P. Tơ-Ra-Pe-Dơ-Ni-Cốp
24633$aChủ nghĩa Lê Nin và vấn đề ruộng đất - nông dân
260$aHà Nội : $bSự thật, $c1982
300$a500 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aChủ nghĩa Lênin $xKinh tế
650#4$aChủ nghĩa xã hội
653$aLiên Xô
653$aNông dân
653$aNông nghiệp
653$aRuộng đất
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375304
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 3/15/2016 2:03:19 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 3/15/2016 2:06:03 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)