Dữ liệu biên mục
Leader00602nam a2200229 p 4500
001USSHL160242732
0410$avie
0821$a355 $223
084$aT35(1) $bCH305T $2BBK
1001$aVõ, Nguyên Giáp
24510$aChiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước. $nT.1 / $cVõ Nguyên Giáp
260$aHà Nội : $bQuân dội Nhân dân, $c1974
300$a514 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aChiến tranh giải phóng
650#4$aChiến tranh Việt Nam
650#4$aGiữ nước
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=375300
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)