Dữ liệu biên mục
Leader00808nam a2200265 p 4500
001USSHL150242077
0410$avie
0821$a651.3 $223
084$aQ212 $bNGH307V $2BBK
1001$aLê, Văn In, $cTS., $echủ biên
24510$aNghiệp vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp / $cLê Văn In chủ biên ; Nghiêm Kỳ Hồng, Nguyễn Văn Báu
260$aTP. Hồ Chí Minh : $bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, $c2012
300$a208 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aThư ký
650#4$aThư ký doanh nghiệp $xNghiệp vụ
653$aCông tác văn phòng
653$aNghiệp vụ thư ký
7001$aNghiêm, Kỳ Hồng, $cTS.
7001$aNguyễn, Văn Báu, $cThS.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374658
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)