Dữ liệu biên mục
Leader01068nam 92200361 4500
001USSHL150242075
003VRT
00520150507090900.0
008041025s2001    vm|                 vie||
020##$c25500.00 VND
039$a201505070909$blttphung
041##$avie
080##$a301.5+32(V)2$2VNUDC19
082$a301 $214 ed.
084##$aO59(1)372 $bQU105L $2BBK
1001#$aPhạm, Xuân Nam, $cGS.TS., $echủ biên
24510$aQuản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng : $bsách tham khảo / $cPhạm Xuân Nam chủ biên
260##$aHà Nội : $bChính trị Quốc gia, $c2001
300##$a273 tr. ; $c21 cm.
541##$cMua
650#4 $aPhát triển bền vững $zViệt Nam
650#4$aChính sách nhân lực $zViệt Nam
650#4$aPhát triển kinh tế $xKhía cạnh xã hội
651#4$aViệt Nam $xChính sách xã hội
653##$aPhát triển
653##$aQuản lý
653##$aXã hội
852##$aUSSH Library
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374656
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 11/18/2015 11:27:05 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)