Dữ liệu biên mục
Leader00670nam a2200241 p 4500
001USSHL150242029
0410$avie
0821$a959.7 $214 ed.
084$aP3(1)72 $bC102M $2BBK
1001$aLâm, Quang Huyên
24510$aCách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam / $cLâm Quang Huyên
250$aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260$aHà Nội : $bKhoa học Xã hội, $c1997
300$a204 tr
650#4$aCải cách ruộng đất $zViệt Nam $zMiền Nam
651#4$aMiền Nam (Việt Nam) $xCải cách ruộng đất
653$aNông thôn
653$aRuộng đất
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374609
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)