Dữ liệu biên mục
Leader00922nam a2200265 p 4500
001USSHL150241902
0410$avie
0821$a495.17 $214 ed.
084$aV172.11-9 $bC459S $2BBK
1001$aLê, Trí Viễn, $echủ biên
24510$aCơ sở ngữ văn Hán Nôm. $nT.3, $pVăn bản và văn minh giải văn bản: Luận - Tự, Bạt - Bi - Minh - Hịch - Cáo, Chiêu, Biếu - Phú, Văn tế, Thi ca / $cLê Trí Viễn chủ biên ; Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyền
260$aHà Nội : $bGiáo dục, $c1986
300$a252 tr
650#4$aHán nôm học
650#4$aNgữ văn $xHán Nôm
653$aVăn bản hán nôm
7001$aĐặng, Đức Siêu
7001$aĐặng, Chí Huyền
7001$aNguyễn, Ngọc San
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374509
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 10/23/2015 3:59:00 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 10/23/2015 4:00:30 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 10/29/2015 10:04:17 AM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)