Dữ liệu biên mục
Leader00812nam a2200253 p 4500
001USSHL150241610
0410$avie
08204$a322.109597 $223 ed.
084$aS5 $bL504P $2BBK
1001$aDurham, W. Cole
24510$aLuật pháp và tôn giáo: Những cách nhìn quốc gia, quốc tế, và so sánh / $cW. Cole Durham, Brett G. Scharffs
24634$aLuật pháp và tôn giáo - Tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế và khu vực
260$a[Kđ. : $bK.nxb.], $c2013
300$a691 tr
516##$aKhông có bản giấy
650#4$aPháp luật
650#4$aTôn giáo
7001$aScharffs, Brett G.
856$uhttp://172.16.1.42/OPAC/download.asp?ID=374321
950| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/8/2015 1:37:58 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/8/2015 1:47:08 PM| La Thi Thanh Phung_dulieu, 7/8/2015 1:47:37 PM
900 True
911 La Thi Thanh Phung_dulieu
925 F
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)